מקורות תזונת תינוקות1. דר´ רם רייפן. תזונת תינוקות. העובדות החשובות באמת. פרולוג בע"מ מוציאים לאור. 2005.
2. תדריך להזנת התינוק הבריא והפעוט בישראל. משרד הבריאות, שרותי המזון והתזונה,  2002, מהדורה מתוקנת מרץ 2006.
3. Mahan L.K, Escott-Stump Sylvia. Food Nutrition and Diet Therapy. W.B. Saunders Company. 10th ed. 2000.
4. Feeding Infants: A Guide for Use in the Child Nutrition Programs. USDA Food and Nutrition Service.
5. Sheila M Innis, Carolanne M, Nelson, et al. Development of visual acuity in relation to plasma and erythrocyte w-6 and w-3 fatty acids in healthy term gestation infants. Am J Clin Nutr 1994:60:347-52.
7. Aloysius L, D´Souza et al. Probiotics in prevention of antibiotic associated diarrhoea: meta-analysis. BMJ 2002;324(7350):1361-4 .
8. Schrezenmeir Jurgen et al. Probiotics, Prebiotics and Synbiotics approaching a definition. Am J Clin Nutr 2001;73(suppl)361s-4s.
9. McFarland LV et al. Meta analysis of probiotics for prevention and treatment of acute pediatric diarrhea. Int J Prob Preb 2006;1:63-76.
10. Omega-3 fatty acids, fish oil, alpha-linolenic acid. Access in: