אבחון איכות חיים יומית


אבחונים אישיים
מערכת נטוגרין לאבחון איכות חיים יומית, משמשת נתב הבריאות ואיכות החיים היומית שלך.
באמצעות שאלון אבחון העוסק בהיבטים העיקריים המרכיבים את איכות חייך, באפשרותך לקבל תמונה המשקפת את מכלול הפעולות שביצעת במהלך יום, ולקבל המלצות לפעולה ליום המחרת. המלצות נטוגרין אלו קלות ליישום ומטרתן לקדם אותך ולו במעט, לאיכות חיים טובה עוד יותר.
האבחון נבנה על בסיס ניסיונם הרב של מומחי נטוגרין והידע המקצועי והעדכני המצוי בידיהם.
בבסיס אבחון מקצועי זה ניתנת לכל תשובה ערך שונה, על מנת לתת לך את ההמלצה הטובה ביותר.
התחל אבחון
אבחונים לבחירתך