שיא-ספיד, טל שחר  äúîçåú:  ציוד וביגוד ספורט ימי
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, גלישת גלים - ציוד
  èìôåï:  03-6171500
  ãåàø àì÷èøåðé:  service@seaspeed.co.il
  ëúåáú àúø:  www.seaspeed.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  מומלץ לתאם הגעה מראש 08-9349471

  çéôåù çãù