בוץ- הרפתקאות על אופניים, כרם מהר"ל    äúîçåú:  סדנאות רכיבה והדרכת קבוצות
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - מדריכים
    ãåàø àì÷èøåðé:  adar@botzbike.co.il
    ëúåáú àúø:  http://www.botzbike.co.il/index.htm

    çéôåù çãù