מירי אבקסיס, מגדל העמק    äúîçåú:  מירי, מאסטר ברייקי ומלמדת בדרך חווייתית סדנאות רייקי 1,2.
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה אלטרנטיבית, רפואה אלטרנטיבית- רייקי

    çéôåù çãù