זיו בת אור, בחן    äúîçåú:  הילרית ומרפאה מוסמכת עובדת באמצעות הילינג אנרגטי ושיחות מעמיקות (פסיכותרפיה הוליסטית בשילוב פסיכולוגיה מערבית).  טיפולים בתמציות אנרגטיות של קריסטלים ופרחי באך, אבני מרפא.
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה אלטרנטיבית, הילרים
    èìôåï:  09-8763781
    ãåàø àì÷èøåðé:  ziv_bator@bezeqint.net

    çéôåù çãù