בי"ס בייסבול בית שמש, בית שמש    äúîçåú:  בייסבול - מועדונים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, משחקי מחבט, בייסבול - מועדונים
    èìôåï:  054-4278706
    ôøèéí ðåñôéí:  איש קשר: אהרון גרפינקל

    çéôåù çãù