אביבה גרובובסקי - נואה, ראש העין    äúîçåú:  דולה - תומכת לידה בבתי חולים במרכז הארץ.  מטפלת בפרחי באך, דימיון מודרך ורפלקסולוגיה.
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, טיפולים במגע, רפלקסולוגיה
    èìôåï:  050-8880790
    ãåàø àì÷èøåðé:  av_doula@netvision.il

    çéôåù çãù