מרכז הפיזיותרפיה י-ם, ירושלים  äúîçåú:  אורטופדיה, פגיעות ספורט, בעיות גב וצוואר, שיקום כללי, מדרסים ביומכאנים.
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, פיזיותרפיסטים
  èìôåï:  02-5618572
  ãåàø àì÷èøåðé:  jerphys@netvision.net
  ëúåáú àúø:  www.jerphys.com

  çéôåù çãù