עטרת מדיפוט בע"מ, ירושלים  äúîçåú:  נעליים אורטופדיות
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה- חנויות נעליים וציוד הליכה
  èìôåï:  02-5823131
  ãåàø àì÷èøåðé:  aterethm@netvision.net.il
  ëúåáú àúø:  www.atereth-medifoot.co.il

  çéôåù çãù