סקי-פס סקי וסנובורד בע"מ, חיפה    äúîçåú:  ביגוד וציוד סקי וסנובורד, מתפרה ותיקונים.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, הלבשת ספורט ציוד ספורט הלבשת ספורט
    èìôåï:  03-6171500
    ëúåáú àúø:  www.skipass.co.il

    çéôåù çãù