טים רידלי מסטרס חיפה, חיפה  äúîçåú:  איגוד אופניים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - מועדוני רכיבה
  ãåàø àì÷èøåðé:  kobi@baccara.co.il
  ëúåáú àúø:  www.mastershaifa.org.il
  ôøèéí ðåñôéí:  מאמן: קובי פורת

  çéôåù çãù