כוכבה בן -מלך - "אור כוכב", תל אביב -יפו  äúîçåú:  מטפלת מוסמכת ברפואה סינית מסורתית וצמחי מרפארפלקסולוגית בכירה, מטפלת בכירה בטכניקת איזון EMF. טיפולים לאיזון גוף נפש, רייקי מאסטר.
  ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה סינית, רפואה סנית - דיקור
  èìôåï:  052-2544672
  ãåàø àì÷èøåðé:  orkohav@netvision.net.il
  ëúåáú àúø:  www.orkohav.com

  çéôåù çãù