אורי לוי, תל אביב -יפו    äúîçåú:  מטפל מוסמך ברפואה סינית מסורתית - אקופנקטורה, צמחי מרפא, תזונה ומסג'.  מרצה במכללת רידמן בנושאי הרבולוגיה סינית.
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה סינית, רפואה סנית - דיקור
    èìôåï:  054-5288119
    ãåàø àì÷èøåðé:  ori_levi@yahoo.com

    çéôåù çãù