טרק ישראל, תל אביב -יפו  äúîçåú:  אופניים, אביזרים וציוד נלווה.
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - חנויות
  èìôåï:  03-5611538
  ãåàø àì÷èøåðé:  trekshop@ctc.co.il
  ëúåáú àúø:  www.ctc.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  ניתן לרכוש מוצרים דרך האתר

  çéôåù çãù