בי דו ריו זנדוקאי, תל אביב -יפו  äúîçåú:  בית הספר לארבעת עולמות אומנויות הלחימה - קראטה גוג'ו-ריו, קונג-פו צ'וי-לי-פו, האבקות תכליתית (שוטפייט), ט'אי-צ'י, קובודו (נשק מסורתי)
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, קראטה
  èìôåï:  03-6022891
  ãåàø àì÷èøåðé:  bidoryu@013.net
  ëúåáú àúø:  www.bidoryu.co.il

  çéôåù çãù