באלאנס, תל אביב -יפו    äúîçåú:  ביגוד לחדרי כושר
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, הלבשת ספורט ציוד ספורט הלבשת ספורט
    èìôåï:  03-6171500

    çéôåù çãù