רויטל אביב -שרר, חדרה    äúîçåú:  מטפלת מוסמכת ברייקי ,פרחי באך יעוץ פאנג שואי
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה אלטרנטיבית, רפואה אלטרנטיבית- רייקי
    èìôåï:  051-629134

    çéôåù çãù