קרקל ישראל, חולון  äúîçåú:  טניס, סקווש, בדמינטון
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, משחקי מחבט, טניס - ציוד
  èìôåï:  03-6171500
  ãåàø àì÷èøåðé:  c_igal@bezeqint.co.il
  ëúåáú àúø:  www.karakalisrael.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  יבואנית בלעדית של מוצרי karakal, מכירה לסיטונאי וליחידים.

  çéôåù çãù