לי זהר, תל אביב -יפו    äúîçåú:  מטפלת בפרחי באך ומייעצת בקלפי טארוט של מרסיי
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה אלטרנטיבית, רפואה אלטרנטיבית- פרחי באך
    èìôåï:  052-3361165
    ãåàø àì÷èøåðé:  leali1@walla.co.il

    çéôåù çãù