גומיות כושרשאלה: אתם מוכרים 3 גומיות כושר, למה צריך שלוש?

גומיות כושר בעלות רמת התנגדות שונה מאפשרות את התאמת רמת ההתנגדות לשרירים הפועלים לדוגמא: שימוש בגומיה "קשה" יותר לתרגילי רגליים וגומיה "קלה" יותר לשרירי הידיים.
בנוסף, שלוש גומיות מאפשרות וויסות כוח נוסף ע"י אחיזת שתי גומיות בו זמנית, כך משיגים למעשה מספר רב יותר של רמות התנגדות על יד צרופים שונים בין שלושת הגומיות.


חזרה