עד איזה גיל ניתן לפתח גמישות?בכל גיל ניתן לפתח גמישות, השאלה היא האם בכל גיל ניתן למצות את פוטנציאל הגמישות הגנטי הטמון בך?
התשובה היא שפוטנציאל זה ניתן למיצוי עד לטרום גיל ההתבגרות קרי לפני גיל 12.
מי שלא מיצא את פוטנציאל הגמישות שלו עד גיל זה, לא יוכל בגיל מבוגר יותר להגיע למיצוי מכסימאלי של הפוטנציאל הגופני שהיה טמון בו.

חזרה