ביטוחים למדריכי חדר כושר


מאת:  אבישי בוגן -  עו"ד*
בשנים האחרונות עדים אנו לתביעות רבות המוגשות בכל תחומי החיים, לרבות בתחום הנזיקין, בין היתר תביעות המוגשות כנגד מדריכי ספורט, מאמנים בתחום עיסוקם.

הסיבה לכך, בין היתר, הינה חשיפת הציבור למידע רב וזמין, בעיקר באמצעות העיתונות ומדיית האינטרנט אשר תורמים להעלאת המודעות הציבורית לנושא.

בשל חשיפתם המוגברת של מאמני ומדריכי ספורט לתביעות אפשריות, עולה השאלה אילו סוגי ביטוחים יש לרכוש על מנת לתת מענה מירבי ככל שניתן לתביעה אשר תוגש נגדם בעת צרה.

בשאלה זו של מהות וטיב הביטוח לו נזדקק נדון כאן.

בפסק דין חדש אשר ניתן בבית משפט השלום בירושלים, (ת.א. 003559/04, קורן אילן נ' אריה ואח', בפני כבוד השופט כרמי מוסק), נידונה תביעתו של תובע אשר החליק להנאתו על גבי משטח החלקה במועדון בי-ם, נפל, נפגע ושבר את רגלו.
בין יתר עילות התביעה נטען כי המשטח היה פגום ו/או נמצאו בו ליקויים ומכשולים. כמו כן נטען כי לא הייתה במקום השגחה מתמדת של מדריך מוסמך ומיומן אשר אמור היה, לטענת התובע, להשגיח ולפקח על הגולשים, ולדאוג לקיומם של נהלי גלישה נכונים ומקצועיים.
בסופו של יום נפסק כי התובע נפל במהלך פעילות ספורטיבית מתוך ידיעה כי קיימת סכנה של החלקה או נפילה בסוג פעילות זה.
ביהמ"ש פסק כי "התובע לא הצביע על סיבה הנעוצה ברשלנות או פגם במשטח ההחלקה", ודחה התביעה.

ניתן להבחין בבירור כי עילות התביעות נחלקות לשני מישורים , חלקן ענינן הליקויים הטכניים במתקן אשר גרמו לנזק וחלקן האחר מתייחס להיבטים של רשלנות מקצועית, חוסר הדרכה, פיקוח והשגחה של מדריך מיומן במקום, וכלשון התביעה: "החניך לא הודרך כיאות וכנדרש לקראת הפעילות הספורטיבית בה נפגע, לא התקיים פיקוח מקצועי בעת הפעילות וכיו"ב".

כלומר, אנו רואים שילוב של טענות משפטיות המתייחסות הן לנזק תאונתי רגיל כתוצאה מרשלנות בתחזוקת המתקן ( פוליסת צד ג') והן טענות במישור ובתחום אחריותו המקצועית של המכון / המדריך.

עינינו הרואות כי על מנת לרכוש כיסוי ביטוחי מקיף לכל עוולה אפשרית בתחום עיסוקו של מדריך / מאמן הספורט, מן הראוי כי פוליסת ביטוח הולמת תיתן מענה לשני מישורים אלו ובקצרה שילוב של פוליסת צד ג' (אירועים תאונתיים רגילים) ופוליסת אחריות מקצועית אשר נועדה ליתן כיסוי ביטוחי בשל טענות המייחסות את סיבת וגורם הנזק לרשלנותו המקצועית של המדריך / המאמן - חוסר פיקוח והשגחה - אימון תקני - והכרת ענף הספורט הרלוונטי בהיבט מקצועי בענף ספורט כזה או אחר.

ניתן לומר כי בחלקן הארי של התביעות אשר עניינן נזקי גוף כתוצאה מפעילות ספורטיבית מודרכת תתייחסנה עילות התביעה לשני המישורים הנ"ל. כך לדוגמא בתביעה בגין נזק אשר נגרם במהלך פעילות בחדר כושר, נבחין בין טענה לפיה המכון היה רשלן הואיל "ולא דאג כי מכשיר הכושר יהיה תקין ובטוח לשימוש" לטענה במישור השני ולפיה " לא דאג כי במכון הכושר ישהה דרך קבע מדריך מיומן, מקצועי, מנוסה ועל תעודות והסמכה הנדרשת על פי הוראות הדין" .

כאן המקום להדגיש ולציין כי לעיתים קרובות קו הגבול בין נזקים שמקורם ברשלנות רגילה (צד ג') לבי ן נזקים שעניינם רשלנות מקצועית אינו ברור די הצורך, ולעיתים קיימת חפיפה בין השניים!

כיסוי ביטוחי בתחום אחד בלבד עשוי לגרום למבטח להתנער מחבותו בטענה כי אין כיסוי בפוליסה הרלוונטית לנזקים הנטענים.
במקרה שכזה נותר הלקוח (מאמן / מדריך) חשוף לתביעה באופן בלעדי, עליו להגיש כתב הגנה בעצמו ולנהל תביעה במקביל כנגד המבטחת שלו, במטרה לנסות ולהוכיח כי הפוליסה אותה אוחז מכסה את נסיבות התביעה אשר הוגשה נגדו.

לסיום נתייחס לשני היבטים חשובים ונוספים:
1. יש לשים לב להתניות בפוליסת הביטוח הדורשות בין היתר כתנאי לכיסוי, כי המדריך יהיה בעל תעודת הסמכה לעוסק בהדרכה.
2. התניות נוספות עשויות להתייחס לחובת המדריך (בחדר כושר לדוגמא) לבדוק את תקינות המכשיר בתחילתו של כל יום פעילות.
3. יש לשים לב לתנאים ולדרישות העולות מחוקים שונים העוסקים בתחום ובין היתר חוק הספורט והתקנות מכוחן, חוק חדרי כושר ועוד.
4. למען הסר ספק נציין כי אין המדובר ברשימה ממצה וחובה על המבוטח טרם פעילותו לבדוק היטב את כל תנאי הפוליסה לרבות התנאים הכללים, הדרישות המקדימות, וכן הסייגים על מנת לעמוד בדרישות המבטח ולזכות בחסותו בעת צרה. אי עמידה בתנאי אחד או יותר יאפשר למבטח להתנער מהכיסוי הביטוחי.

 לקבלת ייעוץ מסוכן ביטוח

* מחבר המאמר הינו עו"ד בכיר במשרד אלמוג, הורביץ ושות' העוסק מזה 30 שנה בכל הקשור והנוגע בתביעות נזיקין וביטוח.  לשעבר מנהל אגף תביעות בפניקס הישראלי.  מרצה בכיר (דימוס) במכללה לביטוח.
   
  טל'- 03-6954242
  פלאפון- 054-4561450
E-MAIL-
BOGEN@AHI-LAW.CO.IL