לימודים בפקולטה לחקלאות רחובות - האוניברסיטה העברית ירושלים


לימודים לתואר "בוגר"
מטרת לימודי ה"בוגר" היא לרכוש ידע בסיסי בתזונת האדם, בתזונה קלינית, במזון ובמדעי הרפואה וכן להכשיר אנשי מקצוע להדרכה, להוראה ולמחקר. הבוגרים יוכשרו להתמודד עם יחסי הגומלין שבין תזונת האדם לבריאותו.

הלימודים נמשכים 6 סמסטרים ומתבססים על קורסים בסיסיים במדעי הטבע ומדעי החברה, לימודים מעמיקים במדעי התזונה וקורסים יישומיים בתזונת האדם. תלמיד שיסיים את כל חובותיו, יזכה בתואר "בוגר במדעי התזונה".
הכשרה מעשית
"בוגר" במדעי התזונה רשאי להצטרף להכשרה המקצועית בתזונה קלינית. לעומדים בהצלחה בדרישות הכשרה זו, יעניק משרד הבריאות תעודת "דיאטן קליני מוסמך". ההכשרה המקצועית בתזונה קלינית, הנערכת בבתי חולים בארץ, היא תוכנית עצמאית באחריות משרד הבריאות. הלימודים במסגרת ההכשרה המקצועית בתזונה קלינית נמשכים 6 חודשים.


לימודים לתואר "מוסמך" ו"דוקטור"
בית הספר למדעי התזונה מקיים לימודים לתואר "מוסמך" ו"דוקטור",  העוסקים בביוכימיה, בתזונה ניסויית ותזונה קלינית. למסיימים תוענק תעודת "מוסמך במדעי התזונה" או PhD של האוניברסיטה העברית.
תוכנית הלימודים ל"מוסמך" ו"דוקטור"  היא אישית, מורכבת סביב נושא המחקר של התלמיד ובהתאם לנטיותיו.