מחשבון דופקלפניך מחשבון המחשב את דופק המטרה שלך עפ"י הנוסחא הבאה:

נוסחא לחישוב דופק מטרה

לקבלת דופק המטרה, יש להציב את נתוניך האישיים:

דופק מקסימלי
דופק מנוחה
אחוז מאמץ מבוקש
דופק מטרה