מקורות תזונה לגיל השלישי  1. Position Paper. Position of the American Dietetic Association: fortification and nutritional supplements. JADA 2005;105:1300-11.
  2. DRI´s: acceptable at www.nap.edu
  3. Morais JA et al .Protein turnover and requirements in the healthy and frail elderly. J Nutr Health Aging 2006;10:272-83.
  4. דרור י., שטרן פ., ברנר י., קאופמן א., בארי א., מערבי י., אלטמן ח,, כהן א., לבנטל א., ניצן-קלוסקי ד. תוספת רכיבי קורט (ויטמינים ומינרלים) לקשישים מוסדיים (בעקבות דיוני ועדה מקצועית מטעם משרד הבריאות). הרפואה 2001: 140: 1062-1067.
  5.  Fralic J, Griffin C. Nutrition and the elderly: a case manger´s guide. Lippincott´s Case Management 2001;6:177-82.
  6. Loane D, Flanagan G et al. Nutrition in the community--an exploratory study of oral nutritional supplements in a health board area in Ireland. J Hum Nutr Diet 2004;17:257-66.
  7. Central Bureau of Statistics. Available at: http://www1.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew.htm
  8. Council for responsible nutrition. Position Paper: the government says many people need vitamin and mineral supplements: food stamp recipients deserve the same nutritional support available to others.

חזרה