ברזל והתפתחות קוגניטיביתמחקרים רבים הראו את הקשר בין אנמיה על רקע של חסר ברזל לבין תפקוד קוגנטיבי והתפתחות מוטורית ירודים והישגים נמוכים בבית הספר.
מחקרים שנערכו בקוסטה ריקה, צילה וישראל מצאו שילדים שהיו אנמיים בשנתיים הראשונות לחייהם נותרו בעלי תפקודים קוגנטיבים ומוטוריים נמוכים והישגים נמוכים בבית הספר גם בילדות המאוחרת. מחקר נוסף מצא קשר בין אנמיה בילדות לרמות I.Q נמוכות. מחקר אמריקאי מצא שילדים אשר סבלו מאנמיה בגילאים 59-6 חודש היו בעלי סיכוי גדול יותר ללמוד בכיתות לחינוך מיוחד בכיתה ה´ בהשוואה לילדים שלא היו אנמיים.
במחקר באינדונזיה נצפתה התאוששות מדהימה ומובהקת בהתפתחות המנטאלית של ילדים אנמיים שקיבלו תוספת ברזל. מחקר זה מהווה ראיה לכך שהתפתחותם הלקויה של ילדים אנמיים יכולה להשתפר ע"י מתן תוסף ברזל.
לסיכום, הקבוצה שסבלה מחסר ברזל כרוני לא ביצעה catch-up מבחינת ציון קוגניטיבי במהלך הזמן לרמתה של קבוצת סטאטוס הברזל התקין.

חזרה