חנותנטוגרין מציעה לבחירתך  אך ורק תוספים תזונתיים שנבחנו על ידי הצוות המקצועי שלנו לפי קריטריונים של תקפות מדעית ומינונים שאינם מזיקים לבריאות. כל התוספים התזונתיים ב נטושופ  נמצאו ראויים לשימוש לייעודם.