60% מ-RM1"% מ-RM1 " –התנגדות שנקבע ביחס לעומס איתו ניתן לבצע חזרה אחת מרבית.
מקרה פרטי – 60% מ-RM1 – עומס בתרגיל השווה ל- 60% מהעומס איתו ניתן לבצע חזרה אחת מרבית.