EPA - EicosaPentaenoic Acidחומצת שומן חיונית רב בלתי רוויה מסוג אומגה 3, שהגוף אינו יכול לייצרה בעצמו ועל כן חייבת להתקבל מהמזון.
בעלת חשיבות בויסות התכווצות-התרחבות כלי הדם, בתפקוד תקין של מערכת החיסון, בפעילות תקינה של המח וכן בתפקודים חיוניים אחרים.
מקורה בעיקר בדגי הים הצפוני כמו סלמון, הרינג, מקרל, סרדינים ובשמן דגים.