DNA - דנאDNA היא מולקולת ענק של חומצת גרעין המכילה את כל המידע לבנייתם של כל החלבונים בתא.
ל-DNA מבנה שמור לאורך כל האורגניזמים מחיידקים ועד לבני אדם.