CVDCardio Vascular Disease - מחלות קרדיו וסקורליות – (מחלות לב וכלי דם).
מונח המתייחס למחלות כגון: יתר לחץ דם, מחלות לב קורונריות, שבץ, מחלת לב ראומטית ואי ספיקת לב.