AMDAge-related Macular Degenerative disease – ניוון מרכז הראיה הקשור בגיל.
זוהי מחלה דגנרטיבית של הרשתית העלולה לגרום לפגיעה משמעותית בחדות הראיה. היא מהווה את הסיבה העיקרית לאבדן ראיה במבוגרים מעל גיל 50 בעולם המערבי. המחלה פוגעת בחלק המרכזי של הרשתית (Macula) שהוא האיזור האחראי לחדות ראיה ולפעולות כמו קריאה, נהיגה או צפיה בטלויזיה.