תרגול תת מרביתחום דרגת עצימות של הפעילות הגופנית הסמוכה-מתחת ליכולת המקסימאלית. תחום זה שונה במרכיבי כושר שונים או תחומי ספורט שונים. ככלל, התחום של דרגת עצימות תת-מרבית הינו 80% - 90% מהיכולת המקסימאלית.