תדירותמספר אירועים ליחידת זמן.
לדוגמה: מספר אימונים בשבוע. במקרה זה התדירות היא מספר אימונים פר שבוע.