שלב רגישתחום של זמן בו פעילות גופנית מתאימה עשויה להיות מועילה בהשפעתה על מרכיב או מרכיבי יכולת גופנית.