שלב קריטיתחום של זמן בו פעילות מתאימה עשויה להיות מועילה ויעילה. אי מתן פעילות מתאימה בתחום זמן זה עלולה להפחית את הסיכוי למימוש פוטנציאל ביכולת הגופנית ובביצועי ספורט בטווח הארוך.