רמות תת אופטימליותרמות נמוכות מעט מהרצוי אך אינן מוגדרות כרמות של חסר.