רדיקלים חופשייםאטומים בודדים או קבוצות אטומים, שיש בהם אלקטרון אחד או יותר בלתי מזווגים העשויים להשתתף ביצירת קשר כימי. על פי רוב, מצב זה אינו יציב כימית ולכן הרדיקלים משתתפים בקלות בתגובות כימיות.