קצב ביצוע התרגילמתייחס לזמן הנדרש לבצע חזרה שלמה אחת. מכיוון שתרגילים משלבים תנועה בשני כיוונים, כמו למשל בכיפוף וישור של היד (כפיפה ופשיטה), הרי שהקצב מתייחס למהירות בה אנו נדרשים להשלים את התנועה בשני הכיוונים.