צריכת חמצן רזרביתצריכת חמצן מרבית פחות צריכת חמצן במנוחה כפול האחוז המבוקש + צריכת חמצן במנוחה.