פרואנתוציאנידיםרכיבים צמחיים ממשפחת הפלבנואידים בעלי השפעה נוגדת חמצון.
נמצאים בקליפת עץ אורן, עלי תה, בפירות יער ובקליפת ענבים.