עצימות גבוהההפעלת כוח גבוה של שריר בתנועה פתאומית אחת.