עצימותדרגת הקושי של הפעילות הגופנית, הניתנת להערכה באמצעות מדדים שונים עבור מרכיבי כושר שונים. דרגת הקושי נקבעת במרבית המקרים על-פי היחס באחוזים מהערכים המרביים.
דוגמה: 70% מדופק לב מרבי - עצימות הפעילות תהיה 70% מערך הדופק (פעימות לב בדקה) המרבי של הפרט.