סקאלת בורגסקאלת בורג (סולם בורג) הינה דרוג של עצימות הפעילות על פי תחושת המאמץ של המתאמנת מהערך עד 20 לפי רמות תחושת המאמץ שלה במהלך אימון, כפי המוצג: