מערכה, סטמספר חזרות המבוצעות ברצף ללא מנוחה.
דוגמה: ביצוע של תרגיל 10 פעמים, הפסקה למנוחה ושוב ביצוע של 10 חזרות באותו תרגיל, ירשם כביצוע של 2 מערכות בנות 10 חזרות כל אחת.