מיקרופלורההמיקרופלורה (אוכלוסיית המיקרואורגניזמים) הטבעית של מערכת העיכול בבע"ח ובבני אדם מורכבת ומכילה מיקרואורגניזמים שונים החיים בשיתוף בינם לבין עצמם ובינם לבין הגוף המאחסן.