מיקרונוטריאנטיםרכיבים הנדרשים לגוף בכמות קטנה עימם נימנים הויטמינים והמינראלים. להבדיל מחלבונים, פחמימות ושומנים הנדרשים לגוף בכמות גדולה של עשרות - מאות גרמים ביום ולכן נקראים מאקרונוטריאנטים.