חומצות שומן חיוניותחומצות שומן חיוניות הן אלה שהגוף זקוק להן ואינו מסוגל לייצר בעצמו.
ישנן שתי חומצות שומן כאלה: חומצת שומן לינולאית וחומצת שומן אלפא-לינולנית, שמשמשות מקור לחומצות שומן מסוג אומגה 6 ואומגה 3 בהתאמה. אלו חומצות שומן רב בלתי רוויות ומקורן בצמחים ובדגים ומוצריהם.