חומצות שומןאבני הבניין של רקמות השומן. בנויות משרשרת של אטומי פחמן שאליהם קשורים אטומי מימן.